Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

 

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy,

dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania

danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony

internetowej https://www.tourette.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Polskie Stowarzyszenie Syndrom

Tourette’a z siedzibą w Centrum Organizacji Pozarządowych SZPITALNA, ul. Szpitalna 5 m. 5, 00-

031 Warszawa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz

skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres tourette@tourette.pl.

Najważniejsze informacje

1. Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że

Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek

podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom

świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat

Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na

stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane

są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu

do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach

usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy

nie.

4. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania,

wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

5. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie

treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.

Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów

serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Nasza Klasa czy Twitter.

6. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Syndrom

Tourette’a z siedzibą w Centrum Organizacji Pozarządowych SZPITALNA, ul. Szpitalna 5

m. 5, 00-031 Warszawa.

2. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając

zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres

e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć

również inne dane osobowe.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika

akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z

nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest

usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6

ust. 1 lit. c RODO).

3. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy

podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych

przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą

starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego

nieupoważnione.

4. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem

Twoich danych osobowych:

• prawo dostępu do danych osobowych,

• prawo do sprostowania danych osobowych,

• prawo do usunięcia danych osobowych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę

wyraziłeś.

5. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Webprojekt – w celu przechowywania danych na serwerze oraz w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z

możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych

osobowych.

6. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują

stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych

wymaganych przez przepisy prawa.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

1. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki

cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu

końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz

system teleinformatyczny.

3. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

4. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na

temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików

cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w

ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może

powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron

internetowych, które stosują cookies.

5. Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego

działania strony.

6. Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron

internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z

wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie

tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

7. Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba

osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej

wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony

etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików

cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików

cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy

mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

8. Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji

społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz

subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z

wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak

Facebook, YouTube, Nasza Klasa, Twitter.

9. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania,

wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w

logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i

przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze

strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną,

a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do

administrowania serwerem.

Newsletter

1. Każdy korzystający z Newslettera jest jego Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a oraz potwierdza zapoznanie się z regulaminem dotyczącym prawa dostępu do treści swoich danych.

2. Newsletter wysyłany jest cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy.

3.. Newsletter zawiera aktualne informacje na temat działalności Stowarzyszenia, materiały promocyjne zachęcające do współpracy ze Stowarzyszeniem oraz aktualne informacje na temat zespołu Tourette'a

4. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne. Następuje poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Strowarzyszenia pod adresem https://mailchi.mp/a904c5afac41/tourettepolska, kliknięciu przycisku potwierdzenia.

5. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanieadresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail. Niepodanie adresu email w formularzu zapisu do Newslettera, oznacza rezygnację z zapisania się na tę usługę.

6. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Newslettera.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a w zakresie imienia, nazwiska, adresu, telefonu, e-maila, informacji dot. zespołu Tourette’a.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest Statut Stowarzyszenia (RODO art. 9 ust. 2 lit. d) i/lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda (RODO art. 6 ust. 1 lit. a).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
2) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
3) organy kontrolujące.

5. Dane przechowywane będą do czasu trwania działalności Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette’a. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Nasza Misja

Stowarzyszenie wspiera osoby cierpiące na Syndrom Tourette’a i ich rodziny poprzez ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o naturze tego schorzenia i możliwościach terapii.

Dla realizacji tych celów stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą oraz współpracuje ze specjalistami i instytucjami działającymi w sferze edukacji, opieki zdrowotnej i badań naukowych.

Kalendarz wydarzeń

Maj 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia


6 listopada 2020 - 31 października 2022

Akademia Tourette'a


Filmy edukacyjno-informacyjne

Nasza ankieta

Czy osoby dotknięte zespołem Tourette'a są wykluczane społecznie?

TAK - odpowiadam jako osoba z ZT
TAK - odpowiadam jako członek rodziny osoby z ZT
TAK - wykonuję zawód w którym mam kontakt z os. z ZT
TAK - odpowiadam jako członek społeczeństwa
NIE - odpowiadam jako osoba z ZT
NIE - odpowiadam jako członek rodziny osoby z ZT
NIE - wykonuję zawód w którym mam kontakt z os. z ZT
NIE - odpowiadam jako członek społeczeństwa

Zobacz wyniki


Organizacja Pożytku Publicznego Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a posiada status
Organizacji Pożytku Publicznego
 
 


 Przekaż 1% podatku

Projekt TIK? TAK!

Z Tourettem po Polsce archiwum

Tourette de Pologne - Archiwum

Tourette

Zespół Tourette’a jest wrodzonym zaburzeniem neurologicznym, które charakteryzuje się występowaniem licznych tików motorycznych i głosowych. Zazwyczaj tiki przybierają łagodną postać, jednak w cięższych przypadkach symptomem choroby może być mimowolne przeklinanie lub wykonywanie nieprzyzwoitych gestów.

Nazwa zaburzenia pochodzi od nazwiska francuskiego neurologa i neuropsychiatry Gillesa de la Tourette’a, który w roku 1885 w czasie swojej pracy w szpitalu Salpetriere w Paryżu opisał dziewięć przypadków tego zespołu.

Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a
Centrum Organizacji Pozarządowych SZPITALNA
ul. Szpitalna 5 m. 5
00-031 Warszawa

22 828 91 28 wew. 143

tourette@tourette.pl

Copyright © 2013 -2022 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt
Projekt zrealizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.

BLOG